تور در استانبول (حمام ترکی)  There is 1 product.

جاهای دیدنی استانبول (حمام ترکی):

در استانبول مراکز مهمی برای حمام ترکی وجود دارد و اکثر هتل های چهار ستاره استانبول دارای حمام ترکی برای مسافرین تور استانبول هستند بیرون از هتل نیز مراکز حمام ترکی مختلفی در شهر استانبول برای بازدید و یا استفاده وجود دارد مانند:حمام Cemberlitas ،حمام جاگالوگلو،حمام گالاتاساری ،حمام چهار فصل استانبول ،حمام کیلیک ...

جاهای دیدنی استانبول (حمام ترکی):

در استانبول مراکز مهمی برای حمام ترکی وجود دارد و اکثر هتل های چهار ستاره استانبول دارای حمام ترکی برای مسافرین تور استانبول هستند بیرون از هتل نیز مراکز حمام ترکی مختلفی در شهر استانبول برای بازدید و یا استفاده وجود دارد مانند:حمام Cemberlitas ،حمام جاگالوگلو،حمام گالاتاساری ،حمام چهار فصل استانبول ،حمام کیلیک علی پاشا،حمام آقا ،حمام خرم سلطان - ایا صوفیه ،حمام مهرماه سلطان ،برای آشنایی بیشتر با این مراکز قسمت پایین را مطالعه فرمایید.

More
Sort by
  • یکی از تفریحات استانبول استفاده از حمام ترکی هایی است که در هتل های استانبول وجود دارد  و یا مراکز تخصصی حمام ترکی و ماساژ در شهر استانبول که در تمام خیابان های تابلو آن دیده میشود.این حمام ها...
    1بیشتر بدانید