تور در استانبول (شهربازی کیدزانیا)  There is 1 product.

شهربازی کیدزانیا استانبول بیشتر براساس شناساندن شش حقوق کودکان به خودشان شکل گرفته است. این شش حقوق اساسی؛ بودن ، دانستن ، خلاق بودن ، اشتراک گذاری ، نظارت و بازی کردن استدر كیدزانیا به كودكان آموزش داده می شود كه هنگام بزرگ شدن چه مسئولیت هایی را می توانند در زندگی روزمره به عهده بگیرند.

در تور استانبول کودکان خود را به شهر بازی کیدزانیا برده ت...

شهربازی کیدزانیا استانبول بیشتر براساس شناساندن شش حقوق کودکان به خودشان شکل گرفته است. این شش حقوق اساسی؛ بودن ، دانستن ، خلاق بودن ، اشتراک گذاری ، نظارت و بازی کردن استدر كیدزانیا به كودكان آموزش داده می شود كه هنگام بزرگ شدن چه مسئولیت هایی را می توانند در زندگی روزمره به عهده بگیرند.

در تور استانبول کودکان خود را به شهر بازی کیدزانیا برده تا لذت شهربازی جدید را تجربه کنند.

More
Sort by
  • کیدزانیا (Kidzania )در استانبول اگر مکانی را می خواهید که کودک شما بتواند با همسالان خود سرگرم شود و احساس مسئولیت کند ، می توانید مرکز تفریحی کیدزانیا را به لیست مکانهای مورد بازدید خود در...
    1بیشتر بدانید