مرکز خرید جواهر استانبول  There is 1 product.

مرکز خریدجواهر (cevahir Istanbul) شیشلی:
بازار جواهر استانبول از نظر بزرگی دومین مرکز خرید اروپا و هشتمین مرکز خرید جهان است. بنابراین شما نمیتوانید تصور کنید که در تور استانبول خود برای خرید به این مرکز بروید و خریدی انجام ندهید.علاوه بر مرکز خرید این مجتمع تجاری با معماری خاص خود یکی از جاهای دیدنی استانبول نیز میباشد. در اینجا شما را با این م...

مرکز خریدجواهر (cevahir Istanbul) شیشلی:
بازار جواهر استانبول از نظر بزرگی دومین مرکز خرید اروپا و هشتمین مرکز خرید جهان است. بنابراین شما نمیتوانید تصور کنید که در تور استانبول خود برای خرید به این مرکز بروید و خریدی انجام ندهید.علاوه بر مرکز خرید این مجتمع تجاری با معماری خاص خود یکی از جاهای دیدنی استانبول نیز میباشد. در اینجا شما را با این مرکز خرید عظیم آشنا و نحوه دسترسی به آن را توضیح میدهیم.

More
Sort by
  • مرکز خرید جواهر استانبول - شیشلی مرکز خرید جواهیر استانبول از نظر بزرگی دومین مرکز خرید اروپا و هشتمین مرکز خرید جهان است. بنابراین شما نمیتوانید تصور کنید که برای خرید به این مرکز بروید و خریدی...
    1بیشتر بدانید