تور در استانبول (تپه چاملیجا)  There is 1 product.

تپه های چاملیجا یکی از جاهای دیدنی استانبول

تپه های چاملیجا استانبول ترکیه در سمت آسیایی استانبول، در نزدیکی اولین پل معلق ترکیه واقع شده است.
 Camlica، مکانی است که با دو تپه ی مشرف به بوسفورو دریای مرمره، یکی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی استانبول است که گردشگران زیادی در تور استانبول به بازدید از آنجا میروند.

در این قسمت اطلاعات کاملی را از ت...

تپه های چاملیجا یکی از جاهای دیدنی استانبول

تپه های چاملیجا استانبول ترکیه در سمت آسیایی استانبول، در نزدیکی اولین پل معلق ترکیه واقع شده است.
 Camlica، مکانی است که با دو تپه ی مشرف به بوسفورو دریای مرمره، یکی از پرطرفدارترین جاهای دیدنی استانبول است که گردشگران زیادی در تور استانبول به بازدید از آنجا میروند.

در این قسمت اطلاعات کاملی را از تپه های چاملیجا بدست خواهید آورد.

More
مرتب سازی بر اساس